Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Soundville Brewing (y-tunnus 2823148-4)

Isoniementie 339, 36420 SAHALAHTI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Johannes Hakulinen

Puhelin +358 40 763 5158

Sähköposti myynti@oluttorni.fi

REKISTERIN NIMI

Oluttorni.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Oluttorni.fi:n asiakkaaksi tai ostanut Oluttorni.fi:sta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Oluttorni.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja

käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Oluttorni.fi:n

toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja

edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Oluttorni.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta

henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Oluttorni.fi:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole

Oluttorni.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Oluttorni.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

Rekisteri sijaitsee Oluttorni.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.